Veľkonočné dielne

Týždeň pred Veľkou Nocou sme si v našom zariadení vytvorili ateliér, kde sa pracovalo spolu 4 dni.

V jednotlivé dni sa do dielne presunuli určené skupiny. Za pomoci vychovávateľov a opatrovateľov tak klienti vyrobili krásne pozdravy a rôzne výrobky v jarnej tematike. Skupina v autistickom centre napiekla sladké medovníky a veru že chutili výborne!