Deň otvorených dverí na tsk - 20231009_131652

Vianočné prianie

Prajeme Vám požehnané a radostné prežitie vianočných sviatkov. Nech sa vo Vašich rodinách rozžiari svetlo pokoja a šťastia. V Novom roku 2024 Vám želáme pevné zdravie a veľa lásky.

Kolektív CSS-DEMY