Záhradná slávnosť

V piatok sme prežili pekné popoludnie na Záhradnej slávnosti DEMY. Spoločné stretnutia rodičov, klientov a zamestnancov nám pomáhajú budovať dobré vzájomné vzťahy, spoznávať sa, vymieňať si skúsenosti, rady a navzájom spolupracovať. Spoločné posedenia nás vždy nabijú dobrou náladou a pozitívnou energiou.

Veľké „Ďakujem“ patrí našej pani kuchárke Danke Stachovej s manželom, za výborný guláš, a šikovným mamičkám za výborné koláčiky.