Opatrovateľká starostlivosť

Hlavnou úlohou zamestnancov opatrovateľského úseku v našom zariadení je poskytovať klientom komplexnú opatrovateľskú starostlivosť v oblastiach hygieny, stravovania, obliekania, polohovania imobilných klientov, sprevádzanie klienta pri rôznych činnostiach, prevencia zhoršenia zdravotného stavu klienta, taktiež im zabezpečiť harmonický rozvoj telesných a duševných schopností, pomoc pri začlenení klientov do spoločnosti a pomôcť im dosiahnuť čo najvyššiu mieru samostatnosti.