Domáci poriadok

Vážení rodičia, rodinní príbuzní,

dávame do pozornosti nový Domáci poriadok, platný od 2.januára 2020. V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov a postrehov nás môžete kontaktovať prostredníctvom demytn@demytrencin.sk. K dispozícií je aj schránka " Podnety, pripomienky, sťažnosti", ktorá je umiestnená vo vstupnej vestibule pavilónu C a pavilóu D.