Návštevy v CSS-DEMY

Vážení rodičia,

vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu v okrese Trenčín prijalo CSS-DEMY sprísnené podmienky počas návštevy. Prosíme Vás o dodržiavanie všetkých opatrení. Bližšie usmernenie sa nachádza v prílohe „Plán a režim návštev“. Za pochopenie Vám ďakujeme.