Poďakovanie

Milí priatelia,

pomaly sa nám končí rok 2022. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na starostlivosti o našich klientov. Predovšetkým sú to všetci naši zamestnanci - zdravotné sestry, opatrovateľky, sociálny pracovníci, vychovávatelia, inštruktori sociálnej rehabilitácie, upratovačky, kuchárky, zamestnanci z práčovne, údržbár, vedúci stravovacej prevádzky, ekonómka, hospodárska pracovníčka a v neposlednom rade pán riaditeľ. Ďakujeme aj všetkým našim dodávateľom a partnerom.

V mene celého CSS - DEMY Vám prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2023, hlavne veľa zdravia a úspechov!