Budovanie autistického centra - DSCN6610

Prerušenie poskytovania sociálnych služieb z dôvodu coronavírusu