Karneval 201555 - DSCN4612

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov

Tak, ako každý rok, majú občania, podnikatelia a firmy možnosť rozhodnúť sa, komu poukážu svoje 2% z dane.

Darované 2% dane sú pre naše zariadenie veľkým prínosom pri skvalitňovaní poskytovaných služieb pre naše deti. Vďaka vám môžeme neustále zvelaďovať naše priestory, nakupovať nové pomôcky a zavádzať inovácie.

Za Vaše poukázané 2% pre naše zariadenie Vám vopred veľmi pekne ďakujeme!

Nové vyhlásenie o pouzkázaní sumy, ako aj potvrdenie o zaplatení dane z príjmov si môžete stiahnuť nižšie.