Karneval

Karneval

Termín: 12.2.2015, 14:30

Vôňa šišiek, masky a zábava..typické pre čas fašiangov..Už usilovne pracujeme na našich maskách, v ktorých sa predvedieme vo štvrtok, dňa 12.2.2015 o 14,30h na našom slávnom karnevale. Opäť si spolu zatancujeme, zamaškrtíme a strávime pekné popoludnie všetci spolu..

Miesto konania

CSS-DEMY

Zabezpečuje

Zamestnanci DEMY

Organizátor

DEMY Trenčín