Rekreačné a rehabilitačné pobyty - P1010153 resize

Oznamy

Dotácia pre školopovinné deti v ZSS

Od 15. augusta do 15. septembra si môže rodič dieťaťa alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené rozhodnutím súdu podať žiadosť o jednorazovú dotáciu na čiastočnú kompenzáciu výdavkov za obed.

Prerušenie poskytovania sociálnych služieb z dôvodu coronavírusu

Z dôvodu šírenia coronavírusu CSS DEMY prerušuje poskytovanie sociálnych služieb pre denný a týždenný pobyt...

Podávanie podnetov

Zverejnenie Smernice TSK č.4/2015